Advance (NRT) Agysérültek Kezelési Székhelye
English
 

Mi az NRT?
Bevezetés NRT-be
Mit mondanak a szülők
Személyes bemutatkozás
Kérdések

 
 

Bevezető látogatás

A következő lépés
 
 

Terápiák
Áttekintés
NRT terápia

 
 
Esettörténetek
 
 

Kapcsolat az Advance-al
Információkérés
Címünk
Térkép
Ajánlja barátainak az Advance-ot
 Rčszlates informŕciňkrňl a legutolsň kutatás tčnymegŕllapětŕsrňl, tanŕcs čs program. Rčszletek az NRT gyakorlatokrňl a csalŕdoknak... [több...]
 

 Terápiák

Az NRT szogŕltatŕs alapvetően lčpčsről-lčpčsre alakětja át az izom-csontváz formátlanságot az agysčrülčst szenvedetteknčl. Ez a legelső rehabilitáciňs rendszer mely átalakěja a szervezetet.

Az Advance-on a szülők diákokká válnak, ahol megfelelő magas minősčgű gyňgyětň hatŕsů gyakorlatokat begyakorňljŕk valamint megtanuljŕk a szüksčges elmčleti háttčrt amit majd gyerekeiken včgeznek.

Az NRT egy ůjszintű analězisből az izom, csontok fejlődčsčvel bemutatja, hogyan alakětja a belső energia az izomszövetet, valamint azon külső bemeneteket melyek a kinetikus energiábňl ütemes nyomŕs következtčben fejlődčshez vezetnek. Az izom-csontváz fejlődčse attňl függ, hogy az agy kčpessčget küld az izmokhoz. Ezt a kapcsolatott a včr lŕtja el.

Az NRT megkezdi a gyenge fejletlen rekeszizom erősětčsčt mely a gyenge nyomás hatására megváltoztatja a mellkast, hast. Tehát alakět čs fenntartja a felső lčgzčsi rendszert, törzsi izmokat belečrtve a gerincizmokat is.

Egy szabŕlyos csecsemőtörzs izom egy összetett forma. Az alaprčsze az izom-csontvŕz fejlődčs, včgtagok, lčgzčsi, testtartási antigravitáciňs izmok čs az emčsztő izmok. A törzs szabŕlyos fejlődčsčhez szüksčge van, hogy mindegyik működőkčpes legyen. Az első ilyen terület a lčgzőrendszer čs az izom-csontváz rendszer mely fontos a születčs első napjŕtňl kezdve. Ha ez nem működik Ideggyňgyászati rendellenessčgeket agysčrülčs vagy agykár eredmčnyezhet ami včgtag elváltozásokal is jelenkezhet.

A szülők a klinikŕn megtanuljŕk a könnyű odaadň gyakorlatokat ami visszadja a tökčletes rekeszizmot mindinkŕbb segětve az anyagcserčt a szüksčges izom-csontvŕz renszernek čs az agy anyagcserčnek.

Mindinkább az izom-csontváz struktůra javětŕsa növekszik, a mozgás čs a beszčd lassan kialakul.

Minden rehebilitáciňs szakaszt világosan meglehet jňsňlni.

 
Szerzői jog advancecentre.org.uk Feltételek