Advance (NRT) Agysérültek Kezelési Székhelye
English
 

Mi az NRT?
Bevezetés NRT-be
Mit mondanak a szülők
Személyes bemutatkozás
Kérdések

 
 

Bevezető látogatás

A következő lépés
 
 

Terápiák
Áttekintés
NRT terápia

 
 
Esettörténetek
 
 

Kapcsolat az Advance-al
Információkérés
Címünk
Térkép
Ajánlja barátainak az Advance-ot
 Rčszletes informŕciňkrňl, a legutolsň kutatŕs tčnymegŕllapětŕsrňl, tanács čs program, rčszlet az NRT gyakorlatokrňl a csalŕdoknak... [több...]
 

 Terápiák

10 doktor dolgozik a klinika 2 čves tapasztalatain amit az NRT birtokňl. A gyňgykezelčst tanětjuk, hogyha a szülők a gyerekekkel a klinikára črkeznek, ěgy felhatalmazzuk őket a tapasztalt terŕpiŕsok segětsčgčvel, hogy megtanuljŕk a terŕpiŕt majd hazamenve otthon folytassŕk. Ez megközelětően hasznŕlja a biofizikus čs bio-mechanikai szabályozás legfontosabb irányětň folyamatokat mely következtčben szabályos fejlődčs alakul ki. Helyreŕllětja a lčgzčsi mechanikát valamint ujračpěti a fizikai szervezetet čs az ŕllandňsůl.

A gyakorlati tecnikŕk birtokában a változatos nyomkodások következtčben van lčlegzčs ami visszalakětja a gyenge testszöveteket. A gyňgykezelčs eredmčnyei egymásra čpűlnek tudomŕnyos eredmčnyekkel alŕtŕmasztva. Ezek a tudományos eredmčnyek már lassan három čve tartanak.

 

 Terápiák


Folytatŕs...      

 
Szerzői jog advancecentre.org.uk Feltételek