Advance (NRT) Agysérültek Kezelési Székhelye
English
 

Mi az NRT?
Bevezetés NRT-be
Mit mondanak a szülők
Személyes bemutatkozás
Kérdések

 
 

Bevezető látogatás

A következő lépés
 
 

Terápiák
Áttekintés
NRT terápia

 
 
Esettörténetek
 
 

Kapcsolat az Advance-al
Információkérés
Címünk
Térkép
Ajánlja barátainak az Advance-ot
 


 

 Bevezető Látogatás

A következő lépčs az Advance-on

lépčs 1: Előjegyzet bevezető lŕtogatŕs

lépčs 2: Előjegyzet Ideg-Lčgzčsi Gyňgykezelčs az Advance-on

1 lčpčs

Amennyiben črdekli önt az NRT gyňgykezelčs čs elszeretne látogatni az Advance-ra csak vegye fel a kapcsolatot velünk. Megismertetjük a gyňgykezelčs hatásos čs maradandň hatásaival.

A bevezető látogatáson megismertetjük önnel, hogy milyen problčmájů gyerekekkel foglalkozunk čs azok milyen szemrevalň változásokon mentek keresztül. Valamint a bevezető látogatáson megtudhat többet az ideg-lčgzčsi čs biomechanikai okokból sčrült gyerekek problčmáinak okairňl.Pčldŕul:

A lčlegzčs hogyan befolyŕsolja a szerkezeti növekedčst.

Mi törtčnik ha a lčgzčsi mechanizmus nem rendesen működik.

Hogyan hat a szegčny lčgzčsi mechanika a gyermeki testre.

A bevezető látogatás során segěteni szŕndčkozunk önnek a megfelelő tudás elsajátětásában, hogy a következő lčpčsben elkezdhesse a terápiát az Advance-on.

A kezdő konzultŕciň 2 ňra körübelül Ł80 belečrtve egy videňkazetát ami a gyakorlatokat tartalmazza.

Az első tanětás Ł100.

Hěvja Jŕnost čs időpontot szervez önnek. Augusztusban Magyarorszŕgra megyünk ha érdekli hivjon engem a +44 (0) 1342 311137-es számon vagy küldjön e-mailt a jones123@mailbox.hu-ra

2.lčpčs:Mi törtčnik a gyakorlatoknŕl

A gyermek ruhŕban čs kčnyelmes helyzetben van.

Az alkalmazott gyakorlŕsi eljŕrŕs szelěden čs lŕgyan törtčnik. A kar egyenesen pihent helyzetben van.

Azonkěvül az előěrt gyakorlatok tanulása ami 5 nap ,hogy tökčletesen megtanulja a gyakorlatokat. Ez döntő mert a gyňgyászati hatás ilyenkor lesz hatŕsos.

A gyakolati mozgŕsokkal szelěden nyomjuk a levegőt a mellkas-has gyenge izomszöveteibe. Ez erősěti a membránokat valamint visszaadja az electromos kapcsolatott az agy čs az izmok között. A včr növelčse a mellkas čs a hasban. A bio-anyagcsere mechanika megváltozik, a vezető működčs cserčlődik.

Nem kell aggňdni az 5 nap a család minden tagja megtudja tanulni a gyakorlatokat.

Ki csinálja a gyakorlatokat?

Tervezze meg előre a látogatást.

Mi könnyen feismerjük ha ön nem jňl csinálja a gyakorlatokat a gyermekčn. Mindig látogasson vissza.

A gyakorlatokat önön is bemutatjuk, hogy jobban črzčkelje mit is csinŕlunk tulajdonképen a gyerekeken.

A családok gyakran hoznak barátokat, hogy őket is megtanětsuk a gyakorlatokra.

Egy barát ki nemtud a hét 5 napján magával lenni, ez nem baj hiszen lehetősčge van ,hogy a gyakorlatokat egy specialistán begyakorňlja.

Ez a leg..bb szolgŕlatkčsz de ez nem elegendő mindkettő szülőnek el kell lŕtogatni legalŕbb az első foglalkozŕsra. Mindkettő megtanulja az egyenletes szabŕlyos gyakorlatvčgzčst de a fő terŕpiŕs ŕltalŕban az anya.

Az apŕk gyakran sokŕig dolgoznak csak este lŕtjŕk gyermeküket.

A gyerekeknek ez člvezet gyakran elalszanak a terápia alatt.

Ha a gyereknek van kendvenc játčka vagy valami amihez nagyon kötődik csak hozza magŕval, hogy a gyakorlat legyen člvezetes szŕmŕra.

Melyen hosszů a gyňgykezelčs?

Az NRT egyensůlyt teremt a rehebilitŕciňs gyňgykezelčs čs a családi člet között.

Napi másfčl, 3 ňra ŕtlagos terŕpia hat nap egy hčten.Ez nem köti le a gyerekek egčsz napját čs nem fáradnak el nagyon.

Ön controlálja a haladást a gyakorlati gyakorlatok időtartalmŕval de ezt az orvos recepre előěrja.

Mi kikčpezünk elegendő terŕpiŕst, hogy minnčl jobban segěsünk önnek a gyermeke rehabilitŕciňjŕban.

Ők segěteni kčszek, a munka mellett gyereke gyňgyulásában. Olyanok mint egy szerető szülő.

Hogyan törtčnik a gyerekek folyamatos vŕltozŕsainak megŕllapětása?

Mindegyik látogatás során megmčrjük a testet valamint a lčgzčsi mozgást. Ezek az adatok feldolgozásra kerülnek az NRT rčszčre a Bradford Egyetem jňvoltábňl.

Mindegyik lŕtogatŕs sorŕn egy mčly NRT kičrtčkelčst valamint egy minősčgi videňt kčszětünk.

Kap egy kazetát ami az elözőket tartalmazza valamint kap egy másolatot a mčrčsi eredmčnyekről. Kap egy analězist ami a gyermeke haladŕsŕt bemutatja valamint elmondja mi a következő lčpčs a fejlődčsben.

Elkötelezés

Mi minden lehetsčges mňdon segětünk önnek, hogy minnčl hamarabb visszakaphasson egy egčszsčges gyermeket.

Mi kell, hogy elkezdhesem a gyňgykezelčst?

Törülközők

A leg...bb eszköz ami segět a gyňgykezelčsnčl az a törülköző.

Ezeket többször összehajtogatjuk čs sajátos mňdon rŕhelyezzük a gyerek felső testčnek különböző területčre. Ez az alapja a gyakorlatoknak.

Emlékszik a levegő közvetlen bentartŕsŕra a mellkas čs has mčly izomszöveteiben. A törülközők közvetětők čs biztosětjŕk az egyenletes finom nyomkodŕst.

Szüksčge van egy jň minősčgű törülközőkre amik pihčs szekkezetűek.

A hčt alatt a törülközőket nŕlunk hathatja a kezelčs során.

Törülköző igčnyek:-

6 darab 30x30cm-es
1 darab 40x65cm-es
1 darab 30x50cm-es
1 darab 50x92cm-es ...körülbelüli mčretek

Lehetőleg ugyanolyan szěnűek legyenek čs legyenek ellátva az ön vagy a gyermeke nevčvel.

Ezen kěvül egy kettő legyen mindig tartalčkban szüksčg esetčn.

Mi nagy szeretettel vŕrjuk az önökkel valň talŕlkozŕst.

 

 Bevezető Látogatás


Folytatŕs...      

 
Szerzői jog advancecentre.org.uk Feltételek