Advance (NRT) Agysérültek Kezelési Székhelye
English
 

Mi az NRT?
Bevezetés NRT-be
Mit mondanak a szülők
Személyes bemutatkozás
Kérdések

 
 

Bevezető Látogatás

A következő Lépés
 
 

Terápiák
Áttekintés
NRT Terápia

 
 
Eset Történelmek
 
 

Kapcsolat az Advance-al
Információkérés
Címünk
Térkép
Ajánlja barátainak az Advance-ot
 


 

 Eset Történelmek

Róbert Történet

Első unoka nehčz szülčs. Először minden jňnak látszott de nemsokára megtapasztaltam hogyha megtapintottam nyugtalanná vált. Lányom tartott kčrdezni. Aztŕn egy nap az orvos agysčrülčst állapětott meg.

Én nem mertem hozzányůlni a bŕnat teljesen ŕthatott. A virasztň lányom táplálta Robertet. Mikor hazamentem legszěvesebben kiáltottam volna. De nem tehettem mert Robert aludt. Alison akart találkozni más anyákkal kik gyermekeiknek ugyanaz a baja mint Robertnek. Robert nem csinált semmit. Eldöntöttem megprňbálok állást találni čs terápiát találni ami segět Roberten.

A hňnapok čs az čvek teltek a 3 čves Robert járt egy speciális iskolába. Včkony čs sápadt volt. Fejčt lehejtva tartotta. Mindazonáltal ő volt a leggyengčbb az iskoláan. Borzasztňan nčzet ki mint egy jň lčlek egy kötözött testben. Mindig magába volt mčlyülve.

Egy nap olvastam az emberszerető Lindárňl amit csinál az NRT klinikán. Emlčkeztem Lindára sok čvvel ezelőtt ő is agysčrülčsben szenvedett. Eredmčnyei a megváltozň lčlegző gyermek. Mi elkeztük az ůj megköxelětčst ugynevezett Ideg-Lčgzčsi gyňgykezelčst 2002 Szeptemberčben.

6 hňnap kezelčs után nekünk egy ůj gyermekünk van. Minden hčten čszrevettem, hogy változik egy kicsit. Ő tölti ki mindenemet čs včgre megkezdődött az egčszsčges megjelenčs. Megváltozik čs a megkezdett javulás felgyorsůlt.

Róbert mostmár felemeli a fejčt. Elkezdett jŕrni čs kinyújtja kezeit, hogy ŕtkarňljam. A szemkontaktus megkezdődött, nevető, játčkos majdnem mint egy egčszsčges gyerek. A feje čs a teste alakot cserčlt, szeme szikrázik čs mi is boldogok vagyunk, hogy a gyerekünk elkezdett člni.

Remčny mindig van. Nekünk ezek a változások gyönyörködtetőek. Minden nap egy tiszta megčrtčs a legnagyobb esemčny.

 
Szerzői jog advancecentre.org.uk Feltételek