Advance (NRT) Agysérültek Kezelési Székhelye
English
 

Mi az NRT?
Bevezetés NRT-be
Mit mondanak a szülők
Személyes bemutatkozás
Kérdések

 
 

Bevezető Látogatás

A következő Lépés
 
 

Terápiák
Áttekintés
NRT Terápia

 
 
Eset Történelmek
 
 

Kapcsolat az Advance-al
Információkérés
Címünk
Térkép
Ajánlja barátainak az Advance-ot
 Részletes informáciňkrňl a legutňlsň kutatŕs tčnymegŕllapětásárňl,tanŕcs čs rčszletes program a csalŕdias NRT-től...[több...]
 

 Eset Történelmek

[Advance javaslat egy barátnak]

Ezek a törtčnetek těpuspčldŕk az NRT gyógykezelčsčre. Minden gyermek čs fiatalember agysčrülčsben szenved ami akadályozza a szabályos fejlődčst. Ezen törtčnetek bizonyětjŕk, hogy a helyzet orvosolhatň.

Egyik sem emlčkszik a gyermekkorban törtčntettekre ami a kezelčs előtt volt.

Benjamin törtčnete čdesanyjával [kilátás kórtörténet]
1997 Okt.-ben született. Szobatiszta ravasz kisfiů de kicsi. Első születčsnapján megállapětották, hogy görcsös quadriplegice van.

Clare történet, anyja által [kilátás kórtörténet]
1998 Decemberben született. Clare egy gyönyörű tetszetős 5 čves kislány.Agyhártyagyulladŕst kapot 11 hňnapig kňrházban feküdt amikor megŕllapětották, hogy görcsös quadriplegicje van, etetčsi problčma.

Kathleen története, čdesanyja általi [kilátás kórtörténet]
Most 20 čves erősen agysčrült, autizmus, epilepsziŕs beteg, szegčny egyensůly čs koordinálás.

Robert története, čdesanyjŕval [kilátás kórtörténet]
1995-ben született. Ernyedt athetoidot állapětottak meg valamint komoly tanulási nehčzsčget.

 

 

 
Szerzői jog advancecentre.org.uk Feltételek