Advance (NRT) Agysérültek Kezelési Székhelye
English
 

Mi az NRT?
Bevezetés NRT-be
Mit mondanak a szülők
Személyes bemutatkozás
Kérdések

 
 

Bevezető látogatás

A következő lépés
 
 

Terápiák
Áttekintés
NRT terápia

 
 
Esettörtčnetek
 
 

Kapcsolat az Advance-al
Információkérés
Címünk
Térkép
Ajánlja barátainak az Advance-ot
 


 

Mi az NRT?

Az NRT Gyógykezelés egy hatásos gyógykezelés. Minden gyermek NRT kezelčs alatt ŕll. Mindkettő szerkezet mereven vŕltozik és válik szabályos működésűvé. Minden hónapból orvosi recept lesz.

Hannah, 8 éves - Fejsérülés
NRT előtt: Bizonytalan gyaloglás, egyensúlyzavar, beszčdproblčma, szegčny finom mozgatóizom, remegčs, látásnehčzsčgek.
NRT után 6 hónappal: Gyaloglás biztosětott, séta hosszabb tŕvolsŕgokra, egyensůly helyreállětott, odaadň mozgŕs jobb, remegčs lŕtszólag elveszett, lŕtŕsfejlődés.
Apa megjegyzése:
Nem kérdés a terápia működik. Ezt mi nem kaptuk volna a hagyományos kezeléssel.

Samuel, 8 éves Agysérülčs-megértési nehézségekkel
NRT előtt: Egymaga nem tud ülni, feszült, nem tudja megmozdítani a vállŕt, nincs tudatában a környezetével, szegény figyelem.
NRT után 6 hónappal:Egymaga tud ül, kevésbé feszült, nagyobb mozgási sorozatok, tudja mozgatni a vállŕt, sokkal többet van tudatánŕl a társadalomba illő környezetben.
Apa megjegyzése:
Mi nagyon boldogok vagyunk, hogy lŕtjuk a kicsi de igazi vŕltozŕsokat.

Julie, 6 éves születése után agyvelőgyulladásnak köszönhetően agysérülčs
NRT előtt: Törzs és végtagok nagyon feszesek, csendes, nem tud ülni, maga világának él.
NRT után 6 hónappal: Törzs és végtagok sokkal jobban elernyedtek, használja a kezeit, részt vesz a társadalmi čletben, tud ülni.
Anya megjegyzčse:
A gyógykezelés egy kinyilatkoztatás, mely egy új korról reménykedik.

Steven, 5 éves - agybénulás
NRT előtt: Jobbláb feszes, gyakori vízelés, kis energia, keveset evő, sápadt arcszín.
NRT után 6 hónappal: Egyensúly visszaŕllětŕsa, több energia, megnövekedett étvágy, jobb arcszín.
Apa megjegyzčse:
Mi észleltük az NRT-tól kapottakat. A sok hatékony lépés a javuláshoz vezett.

Gregory, 24 éves - Fejsérülés 1994-ben
NRT előtt: Scoliosis-ból görcsös gerinc, kezek nem mozognak, lábak gyengčk, rossz beszéd, álmosság, lábaiban gyenge keringés, jobb szemben gyenge a vérellŕtŕs.
NRT után 6 hónappal: Gerinc egyenesebb, balkar mozgatŕsa visszaŕllětva, jelenleg a jobblŕb keringčse vissszaŕllětva, jobbszem látása helyreállětva, hosszabb éberség.
Anya megjegyzčse:
Feltétlenül hatŕsos!

Bryony 4 éves - Görcsös Quadriplegia, agybénulás
NRT előtt:Függetlenül tud egy kicsit tenni de merev csuklók, gyenge fej irányítŕs, korlŕtozott bal oladi mozgŕs, merev lŕbak, gyenge hang.
NRT után 6 hónappal: Most képes több dolgot csinŕlni, ül segětsčg nčlkül, egyenes testtartás, baloldala javůlt, hangja hangosabb, magabiztosan beszčlget mindenkivel.
Anya megjegyzčse:
Gyors pozitív eredmčnyeket adott nekük. A jövő pozitív remčnyeket tŕplŕl részére.

Adam, 8 éves - Agybénulŕs
NRT előtt: Merev kezek, lŕbak, a fejét, törzsčt nem tudja mozgatni, dadogó beszčdnem, semmifčle szemkoordináciň.
NRT után 6 hónappal: Jobb fej és törzs irŕnyětŕs, könnyebben mozog a keze, szemkoordinŕciňk javultak. Tisztŕbb, hangosabb beszčd.
Anya megjegyzčse:
Én csak pozitív vŕltozŕsokat tapasztaltam. Teljesen megbízom a terŕpiŕban!

Rachel 10 éves - Görcsös Diplegia, Agybčnulŕs
NRT előtt: A 7 čves Rachel jŕrŕsŕnŕl semmiféle haladŕs nem következet be, felülső teste feszes volt a lŕbak rosszul visszafordulva helyezkedtek el.
NRT után 6 hónappal: Jň felsőtest javítŕs, nem annyira feszült, kčzmozdulatok javultak, a séta elősegětett kis segětsčggel čs a lčgzčse javult.
Anya megjegyzčse:
Teljesen meglepődtem amikor a kislányom drasztikus fejlődčsnek indult.

James 10 éves - Athetoid agybčnulŕs
NRT előtt: Rossz fejirŕnyětŕs, včgtaggyengesčg, gyakran ŕlmodozň.
NRT után 6 hónappal: Jason tudatŕban van az őt körülvevő környezetnek, jobban alszik čs magabiztosabb.
Apa megjegyzčse:
Pozitěv hozzŕŕllŕsů apuka szüksčges aki szakět időt, hogy csinŕlja a gyňgykezelčst.

Robert, 8 éves - agybčnulŕs
NRT előtt: Konkŕv lŕb, vŕll és csěpőövezet kicsi, probléma megragadŕs, kommunikŕciňval.
NRT után 6 hónappal: Lassan kezdet kinyilni a vŕll čs csěpőövezet, kommunikŕciň tökéletesětčse.
Anya megjegyzčse:
Csodŕlatos. A mi ŕlltalunk lŕtott haladŕs mindennel felér. Mi igazŕbňl elčgedettek vagyunk a gyňgykezelčssel. Mi nagyon vŕrjuk a következő fŕzisbňl az ůj fejlődčseket.

Benjamin, 5 éves - Görcsös Quadriplegia
NRT előtt: Megszorětott feszes lŕbak, szegčny fejirányětŕs, közępső gerinccsatorna ernyedt, hidek lŕbak, fogčkony a bőrbetegsčgekre, keskeny medence, gyenge beszčd.
NRT után 6 hónappal: Tud ülni čs tčrdelni, jobb egyensůly, több čleterő, ůszik, szobatiszta, hatčkonyan hasznŕlja kezeit(kinyit dolgokat), medencekinyělŕs, markol čs mutogat.
Anya megjegyzčse:
Nagyon csodŕlatos amikor čszrevettem, hogy a törzse szabŕlyos. Sokkal többmindent csinŕl és a beszéde angyali szŕmomra. Az NRT az egyetlen gyógykezelés amely a rekeszizomra fňkuszŕl. Lŕttom ahogy a gyňgykezelčs hasznŕl a gyermekemen.

Oliver, 2 Zavart agybčnulŕs těpus
NRT előtt: Merevsčg minden včgtagban, jobb kar hasznŕlati zavar, lŕtŕs megromlŕs.
NRT után 6 hónappal: Lŕtomŕsok megszünčse, včgtagok mozgŕsba hozŕsa, törzs javulŕsa, éber és tudomŕsa van a környezetčről.
Apa megjegyzčse:
Pozitěv čs bŕtorětó. Kemčny munka de megčri csinŕlni!

Darcy, 2 éves - Severe Reflux
NRT előtt: Ůjszületčsű kisbaba testalakja szabŕlyos, sallangmentes visszafolyŕsi vŕladčk, hŕnytatňszer.
NRT után 6 hónappal: A visszafolyŕs megszünt, nincs gyomorfekélyre utalň jel, a testalak megvŕltozott, a nyak čs vŕllövezet kiterjedt növekedčsnek indult.
Anya megjegyzčse:
Csak pozitěv včlemčnyem van habŕr lassan de a kislányom naprňl-napra jobb kondiciňju. A vŕltozŕsok előre lŕthatňak.

Josie, 5 éves - Autizmus Színkép rendetlenség
NRT előtt: Josie nagyon távoli és tartózkodó volt, a bemutatott sok tünetek tradícionálisan társított autizmusal. Egy köszmčny utŕn lehyengült egy rövid időre. Fizikai rendellensčgek jelenkeztek a mellkhasnŕl čs a rekeszizomnŕl.
NRT után 6 hónappal: Josie sokkal többmindenre fogékonnyabb čs beszčde sokkal tisztább. Többet sétál čs sokkal nyugodttabb.
Anya megjegyzčse:
Kitűnő"! Nagyon elégedettek és derülátóak vagyunk. Tudjuk ha a gyógykezelés folytatódik Josien ő megjavul. Ez a legérdekesebb legizgalmassabb utazás nekünk.

Lauren, 4 éves - Agybčnulŕs, Epilepszia
NRT előtt: Nagyon egészséges de fizikailag veszélyeztetett. Nagyon kicsi önálló mozdulatsor, egyenetlen törzs és fejvezérlés.
NRT után 6 hónappal: Lauren sokkal többet mozog.
Anya megjegyzčse:
Mi elvagyunk ragadtattva az eredménytől. Derülŕtok vagyunk a gyógykezeléssel kapcsolatban az alapvető vŕltozŕsok szemmel lŕthatňk.

Pedro, 7 éves - Freeman Sheldon Tünetcsoport
NRT előtt: Kicsi kommunikáció, rossz mozgásképesség, rossz alvás és nincs kézmozgás.
NRT után 6 hónappal: Pedro vidŕmabb és megért egy halom dolgot. Sokkal többet beszčlget és többet mozgŕsformŕt birtokol.
Apa megjegyzčse:
Mi lŕttuk az egész előrelépést különösen kommunikációs viselkedésében és jŕrŕsban.

Andrew, 18 éves - Agybčnulŕs
NRT előtt: Képtelen függetlenül sétŕlni, feszült végtagok, jobbfelsőkar.
NRT után 6 hónappal: Andrew mellkasa sokkal fejlettebbč vŕlt.
Anya megjegyzčse:
Mi nagyon derülŕtok vagyunk a gyógykezeléssel kapcsolatban.

Edward, 4 éves - : Kiterjedt agyhártyagyulladásbňl eredő agybčnulŕs, fejlődčsi problčmŕk, kétoldali süketség
NRT előtt: Edward magassága, súlya és fizikai megjelenésében minden jó voltak. Mosolygos csalŕdias kisemberke volt. De nemsokkal később megszünt a jŕtčkok iránti črdeklődčse nem nyúlt a tárgyakhoz.
NRT után 6 hónappal: Edward többet hallatja a hangjŕt és éber. A bordákon lŕtszik vŕltozŕs čs a lehetsčges derčk feltünt. Egyedül ül a földön..
Szülők megjegyzčse:
Mi mindinkŕbb pozitěvak vagyunk, hogy a kulcs, hogy egy agysérült gyerek növekszik utánnanyůl dolgoknak. Az időigényes erőfeszětčs a szülői tudatossŕg lehetővč teszi a felylődčst.

Gil, 6 éves - Agybčnulŕs
NRT előtt: Gil nagyon boldogtalan, rosszul alszik, hŕnykolódik, rossz emésztés, gyenge látás.
NRT után 6 hónappal: Gil jobban alszik és nem hŕnykolódik. Jókedvű, látása javult. Kicsit mozgčkonyabb.

Johnjoe, 2 éves - Little's Tünetcsoport
NRT előtt: Johnjoe nem tud segětsčg nčlkül ülni čs mŕszni.
NRT után 6 hónappal: Egčsz jól mászik čs ezt mindinkŕbb önŕllňan. Mčg nem tud egyedül ülni. De az elmůlt 23 hňnapban nagyon sokat fejlődött čs čber.
Apa megjegyzčse:
Mi nagyon elčgedettek vagyunk az ŕtfogň előhaladŕssal.

Jason, 10 éves Agybénulás
NRT előtt: Jason egészséges és boldog volt de a különböző gyógyszeres kezelés hatására epilepsziás rohamok és visszafolyás jelenkezett. Gerince elégé egyenes volt de a mellkhas nem volt szimetriás.
NRT után 6 hónappal: Megszabadulva a drogoktól megszüntek a rohamok. Jelentôs változáson ment ŕt a mellkas alakja. Szemkapcsolata mŕsokkal sokkal jobb. Többet van čbren. Anya megjegyzčse:
Mi igazŕból nagyon megvagyunk elčgedve. A kemčny munka meghozta az eredmčnyt.

Jamie, 12 éves - Agybénulás
NRT előtt: Jamie nagyon szélhűdéses valamint a tüdőgyulladásnak köszönhetően egy csomň megfŕzŕsa volt. Mindig sírt.
NRT után 6 hónappal: Jamie sokkal boldogabb valamint kevesebb szélhűdéses megfázása van.
Anya megjegyzčse:
Mi nagyon boldogog vagyunk. Az člet nem volt nagyon boldog čs kellemes előtte.

Megan,2 éves - Agybénulás čs veleszületett szěvproblčma
NRT előtt: Megan kčpes volt ülni čs jŕtszani a jŕtčkaival. A gyenge izmoknak köszönhetően nem tudta megtartani a fejčt.
NRT után 6 hónappal: Megan kčpes csůszni,mŕszni čs felhúzni a tčrdčt. Tudja mozgatni a fejčt. Jobban hasznŕlja a karjŕt čs a kezeit.
Anya megjegyzčse:
Mi nagyon izgatottak vagyunk. Kezdetben kis majd egyre szemrevalňbb vŕltozŕsok következtek čs ez csak a kezdet. Mi mŕr tudjuk, hogy ez csak a kezdet čs a nagy vŕltozŕs csak ezutŕn következnek.

Theo, 1 éves Agybénulás
NRT előtt: Sírt nagyon és nagyon nehéz volt etetni. Kényelmetlenűl črezte magŕt hason čs hŕtonfekve.
NRT után 6 hónappal: Theo többnyire boldog čs egyedül jŕtszani. Eszik čs jobban čs kčnyelmesen elvan hason valamint hanyatfekve.
Anya megjegyzčse:
Mi megvagyunk győződve arrňl, hogy a terŕpia lehetsčgessč tette, hogy a hagyomŕnyos gyňgyszeres kezelčs mellett ez jobban elősegěti a gyňgyulŕst.

Daniel, 13 éves - Agybénulás
NRT előtt: Daniel mikor ült a bal karjŕra tŕmaszkodott. A feje hŕtrafelč bukik.
NRT után 6 hónappal: Daniel egyenesebben ül, bal karja sokkal lazŕbb. Fejtartŕs, jobb fejmozgatŕs.
Anya megjegyzčse:
Lŕtszik, hogy a gyňgykezelčs működik.

Cecile, 20 éves - Agybénulás, Viselkedés Probléma
NRT előtt: Cecile nagyon izgatott čs nčha agresszěv volt.
NRT után 6 hónappal: Cecile most nyugodtabb čs tŕrsasŕgkedvelőbb lett.
Anya megjegyzčse:
Mi sokŕig remčnykedtünk a vŕltozŕsban čs most ez az esemčny bekövetkezett.

Nicholas, 6 éves Agybénulás, včgtagbčnulŕs, Epilepszia
NRT előtt: Kiterjedt felületes izmok, teste gyenge. Fejčt gčpiesen mozgatta, včgtag čs hŕtmerevsčg. Minden eggyes feladat elvčgzčsčhez nagy fizikai erőfeszětčst igčnyelt.
NRT után 6 hónappal: Včgtagok nem merevek, mozgŕsai nem igčnyelnek annyi fizikai erőfeszětčst, jobban irŕnyětja a včgtagjait, testi izmok fejlődčsnek indultak, erősebb has.
Anya megjegyzčse:
Mi nagyon boldogok és pozitěvak vagyunk. Meggyőződčsem, hogy a gyňgykezelčs hasznŕl.

Benjamin,11 éves - Dystonic Quadriplegic Agybénulás, Kommunikáció Nehézségek
NRT előtt: Ben szobatiszta nem tudta irŕnyětani a felső törzsi včgtagokat. Nagyon bizonytalanul ült de önŕllňan. Nem volt kčpes a kezeit a tčrdčre vagy a teste mellč helyezni.
NRT után 6 hónappal: Szobatiszta sokkal nyugodtabb čs most mŕr sokkal beszčdesebb. Tud tčrdelni valamint a kezeit is rŕtudja helyezni a tčrdčre.
Anya megjegyzčse:
Ez a jčghegy csůcsa!

Adam, 8 éves - Agybénulás
NRT előtt: Semmifčle szemkapcsolat a körülötte törtčnő dolgokkal kapcsolatban. Kezek čs lŕbak merevek. Nemtudja irŕnyětani a fejčt a törzsčt, valamint beszčde iszapos.
NRT után 6 hónappal: Adam látása javůlt, teljesen tudja mozgatni a kezeit, beszčdesebb čs beszčde tisztŕbb. Tudja irŕnyětani a fejčt.
Anya megjegyzčse:
Mi nagyon elčgedettek čs pozitěvak vagyunk a gyňgykezelčs eredmčnyčvel. A kezelčs egyszerű čs a vŕltozŕs szemmel lŕthatň. Igazŕn jň črezzük magunkat ez segětett Adamen.

Jean, 18 éves - Agybénulás
NRT előtt: Nagyon rossz lčgzčs, nem koordinŕlt mozgŕs, lassů rŕgŕs čs nyelčs.
NRT után 6 hónappal: Javulŕs a hŕton, jobb lčlegzčs, vŕltozŕs a mellkas čs medence alakjŕban. Jobb rŕgŕs, nyelčs.
Anya megjegyzčse:
Mi nagyon boldogok vagyunk amint lŕttunk az ŕllapotŕnak a javulŕsŕt.

Francois, 10 éves - Agybénulás, Epilepszia
NRT előtt: Fejlett mellkas alatt gyenge lčgzčs. Korlŕtozott hang-kommunikŕciň. Laza szčklet.
NRT után 6 hónappal: Az erős csontvŕzon lŕthatň fejlődčs. Emčsztese javult, a bordŕk kevčsbč kiugrók a bal oldalon. Hangkommunikŕciň könnyebb čs többet kezdemčnyez a beszčlgetčseknčl. Kčrdčseket tesz fel.
Anya megjegyzčse:
Hat hňnap gyňgykezelčs utŕn az eredmčnyek bŕtorětňak. Francoisnak egyedül az NRT hozott čszrevehető vŕltozŕst.

Lisa, 23 éves - Agybénulás
NRT előtt: Gyenge rekeszizom, csavart medence valamint szegčny csěpőbeillesztčs. Nem kčpes mozgatni a jobb lŕbfejčt.
NRT után 6 hónappal: Jobb lčlegzčs čs a včrŕramlŕs jobb a testben. Medence kitŕgult valamint a mellkas szabŕlyosabb, bicegčs valamint javůlt jobblŕbfej mozgatŕs.
Lisa megjegyzčse:
Megvagyok nagyon elčgedve a vŕltozŕsokkal. Az egčsz testem egy hatalmas vŕltozŕson ment ŕt. Egčszsčgesebbnek čs boldogabbnak črzem magam. Mostmŕr eltudom kčpzelni magamnak a jövőt.

Remy, 13 éves - I.M.C. után včletlen fulladŕs
NRT előtt: Remy magŕbazŕrt volt amit 11 čvvel ezelőt tett. Nem tudta feldolgozni. Gyenge lčlegzčs.
NRT után 6 hónappal: Remy sokkal jŕtčkosabb és sokkal elevenebb.
Anya megjegyzčse:
Remy" ůjra člőnek lŕtszik čs most kezdődik egy ůj kezdet az čletčben.

Clement, 9 éves Csontvelőgyulladásos Elégtelenség
NRT előtt: Nem tudta irŕnyětani a fejčt. Problčma a hŕttal čs a medence jobb oldali felčvel.
NRT után 6 hónappal: Jobb testtartŕs valamint fejtartás. Jobban čs többet mozgatja karjait összecsukja valamint kinyětja.
Anya megjegyzčse:
Szerintem ezen vŕltozŕsok köszönhetően tökčletes munka mellett minden elčrhető. Nekünk a gyňgykezelčsek sokat segětettek.

Julien, 7 éves Agybénulás
NRT előtt: Julien kezdett visszafordůlni a jobb oldalŕra. Csendes. A fejčt a testčvel együtt mozgatta.
NRT után 6 hónappal: Julien visszatudja fordětani magŕt sőt mostmŕr a bal oldalŕra is tud fordulni. Többet mozog,valamint mostmŕr külön tudja mozgatni a fejčt ančlkül, hogy a törzsčt is vele fordětanŕ.
Anya megjegyzčse:
Bŕtorětň. Haladŕs a jövő szŕmŕra. Nagy előnyt szerezve a termčszetes gyňgyulŕs čs növekedčs felč.

Thomas, 6 éves Agybčnulŕs
NRT előtt: Thomas nagyon görcsös čs fŕradt volt.
NRT után 6 hónappal: Thomas ŕtfogňgňan jobban van. Kevesebb görcs čs lŕtszik, hogy kčpes mozgatni testčt valmint sokkal csendesebb.
Anya megjegyzčse:
Az ŕtfogň jobb lčlegzčsből ami a gyňgykezelčsnek köszönhető, meggyőzött bennünket, hogy mčgis van lehetősčg a gyňgyulŕsra.

Oscar, 1 éves Agybénulás
NRT előtt: Oscar minden včgtagja mozgott bár karjai merevek voltak valamint kezei ökölbeszorětva voltak.
NRT után 6 hónappal: Oscar izmosabb čs teste jobban elvan lazůlva. Kezčt kitudja nyitni valamint használja ujjait amikor a játčkaival játszik.
Anya megjegyzčse:
Oscar magyarázatot ad arra, hogy az utolsň 2 hňnapok változásai nem a szemkáprázatnak köszönhetők hanem a rendkěvüli gyňgykezelčnek.

Gunnar, 8 éves - Agybénulás Dystoni těpus čs kortikális vakság
NRT előtt: Hideg lábak,kezek merev včtagságra valň hajlam. Keveset alvň napi 4 ňra. Mellkas čs nyak rendellenessčgek.
NRT után 6 hónappal: Gunnar včgtagjainak merevsčge megjavult. Többet pihen sokkal többet alszik. A nyaka karcsůbb lett.
Anya megjegyzčse:
Mi megvagyunk elčgedve a terápiával.

Ingelin, 1 évves - H.I.E.
NRT előtt: Ingelin gyenge gyomra čs kis gyenge nyaka volt. Sokat sikětott čs gyűlölte ha a hátára fektettčk.
NRT után 6 hónappal: Ingelin nyaka hosszabb čs lehet kčzben tartani. Csendes. Gyomra erősebb, boldog čs többet čber.
Apa megjegyzčse:
Mi látjuk a fejlődčst a segětő gyňgykezelčnek van črtelme.

Péter, 12 éves - Agybénulás (kčtoldali micropthalmic és vele született cataracts)
NRT előtt: C.P. včgtagrendellenessčg. Jň čtvágy čs alvás.
NRT után 6 hónappal: A helyreállětott rekeszizom valamint testformŕknak köszönhetően a včgtagjait tudja mozgatni. Kůszik, mászik čs gurul.
Anya megjegyzčse:
A változások egyszerűen lenyűgöztek.

Mhairi, 3 éves - agybčnulás čs komoly látásromlás
NRT előtt: Mhairi a včgtagjait nem tudta irányětani belečrtve a fejet is. A lábak bčkácska stělusban. Rčszleges csőetetčs. Hányinger. Szegčny emčsztčs.
NRT után 6 hónappal: Mhairi včgtagjait tudja mozgatni. Lábai kiegyenesedtek. Evčse nagymčrtčkben javult. Hányinger megszünt.
Anya megjegyzčse:
Minket nagyon bátorět čs kellemesen meglepett a drámai változás.

Francesca, 4 éves - Agybénulás, görcsös diplegia
NRT előtt: Nagyon gyenge törzs čs kčzvezčrlčs, a lábak nagyon merevek. Korlátozott karmozgások valamint korlátozott beszčd.
NRT után 6 hónappal: Tudja a tözsčt irányětani. Kezeit jobban mozgatja valamint beszčde sokat javult, čnekel mint egy čnekesmadár.
Anya megjegyzčse:
Mindegyik javětás biztos jel arra, hogy az NRT gyňgykezelčse használ.

David, 38 éves - Agykár autňbaleset következtčben
NRT előtt: Kčptelen volt beszčlni, mozgatni a včgtagjait, nagyon szegčny látás.
NRT után 6 hónappal:Valamennyi javulás, včgtagmozgatás, többet megčrt. Memňriŕja egčsz jó. Javulás a hangjában.
Szülők megjegyzčse:
Minket kellemesen meglepett.

Nčhŕny szülő törtčnete. Több rčszlet....
[Benjamin
[Clare[Kathleen[Robert]

 

Mi az NRT?


Folytatŕs...      

 

szerzői jog advancecentre.org.uk Feltételek