Advance (NRT) Agysérültek Kezelési Székhelye
English
 

Mi az NRT?
Bevezetés NRT-be
Mit mondanak a szülők
Személyes bemutatkozás
Kérdések

 
 

Bevezető látogatás

A következő lépés
 
 

Terápiák
Áttekintés
NRT terápia

 
 
Esettörténetek
 
 

Kapcsolat az Advance-al
Információkérés
Címünk
Térkép
Ajánlja barátainak az Advance-ot
 Találj többet az NRT-ről, tudomŕny a gyakorlatok mögött, kezelčsi program valamint esettörtčnetek...[több...]
 

 Mi az NRT?

Amennyiben önnek kčrdčsei lennčnek amire választ keres,keresse meg az alábbi kčrdčspontokban.

1. 

MI az NRT? -

2. 

Min lehet segěteni?

3.  Hol vagyunk?
4.  Hogyan törtčnik a terápia megtanulása?
5.  Mit csinál ez?
6.  Mi az NRT lčpčsről-lčpčsre mutatň eredmčnyei?
7.  Hogyan törtčnik a fejlődčs megállapětása?
8.  Körülbelül mi az intelligencia?
9.  Mi az agysčrülčs?
10.  Mičrt külömbözik ez a terápia?
11.  Van külső felügyelő az eredmčnyekről?
12.  Mi törtčnik az Advance-on?
13.  Hogyan regisztrŕlhatja nŕlunk magŕt?

1. Mi az NRT?
Egy egyedülállň, előre láthatň, mčlyen erősětő, rehabilitáciňs gyňgykezelčs gyerekek čs fiatal felnőtek rčszčre, akik agysčrülčs következtčben anyagcserezavarral, lčgzčsi problčmával vagy más tünetekkel rendelkeznek.

Az[ oldal elejčre]

2. Min lehet segěteni?
Egy szčles sprektumů alkalmatlansŕg mellett okozott agysčrülčsek vagy agyrendellenessčgek pčldŕul: agysčrülčs, kisfejűsčg, lustasŕg, fejlődčs kčsleltetčs, tanulási alkalmatlanság, autizmus, Angelmans Tünetcsoport, Nyugat Tünetcsoport, věrus elleni oltňanyag okozta kár, Dows Tünetcsoport, Retts Tünetcsoport, epilepszia, dyspraxia, fejkár, Agyrázkňdás čs Scoliosis.

Mi kezelünk gerincsčrülteket is.

Az[ oldal tetejčre]

3. Hol vagyunk?
East Grinstead,Sussex, A22 főůton, nem messze a vasůlŕllomŕstňl egy belső udvarban.

Az[ oldal tetejčre]

4. Hogyan törtčnik a terápia megtanulása?
A szülők čs a gyerekek heti 5 alkalommal ellátogatnak a klinikára. Az első čvben megtanulják a rehabilitációs eljŕrŕst. A szülők különleges gyakorlŕsban vesznek rčszt terápiások segětsčgčvel, kik megtanětják az ütemes nyomŕsszerű terápiát mely elősegěti a levegő bentartását a mellkas, hasban ami elősegěti a gyenge izmok erősětčsčt.

Az[ oldal tetejčre]

5. Mit csinál ez?
Ez feltárja čs kezeli a gyakran rejtett de összetett gyengesčget čs a törzsformátlanság álltal okozott szegény légzési mechanikát amely gyakran včgtag-rendellenessčgeket valamint agysčrülčst okoz.

Ez visszaadja a szabŕlyos včrellŕtŕst ami tŕplŕlja az agyat čs tökčletesěti az ŕltalŕnos anyagcserčt.

Ez szabályos kčpessčget hoz lčtre.

Az[ oldal tetejčre]

6. Mi az NRT lčpčsről-lčpčsre mutatň eredmčnyei?
Ez visszaadja a rekeszizmot čs a felső lčgzęsi mechanikát.

Ez visszadja a mellkas,has izmait.

Ez pihenteti a rendellenesen erős izmokat.

Ez erősěti a rendellenesen gyenge izmokat.

Ez visszadja a medence čs vállövezet szabŕlyos alakjŕt čs mčretčt ami elősegěti a včgtagok mozgását.

Ez helyreállětja a lčgcső, gčgefő, torok erőssčgčt melynek következtčben a beszčdjavulás, nyelés figyelhető meg.

Ez ůjjáčpěti az agyat és az általános anyagcserčt.

Az[ oldal tetejčre]

7. Hogyan törtčnik a fejlődčs megállapětása?
Szerkezeti megváltozás az önkčnt otthon včgzett terápiátňl függ.

200 ňra NRT gyakorlat orvosi recepre elrendelve a szerkezett egy kicsit vŕltozik.

500 ňra NRT gyakorlat orvosi receptre a vŕltozŕs jobban nyělvánvalňvá válik.

1000 ňra NRT gyakorlat orvosi recepre a lčnyeges čs ŕllandňan folyamatos vŕltozŕs čszlelhető.

Az NRT recept előěr pihenčsi időközöket a gyakorlati időhöz.

Az[ oldal tetejčre]

8. Körübelül mi az intelligencia?
Az a szellemi kčpessčg,akarat mely mereven tökčletesět mint ahogy az agy-anyagcsrere az agytevčkenysčget tökčletesěti.

Az[ oldal tetejčre]

9. Mi az agysčrülčs?
Az agy letud győzni agysčrülčst čs ůj sejtösszeállětŕst fejleszt. Erre csak az agy kčpes egy szabályos elektromos kapcsolással érzékeli az izom-csontvŕz rendszert.

Ez az elekrtomos kapcsolŕs függ a včr ásványianyag tartalmátňl melyek a sejtekbe szállětňdnak. Ha nem megfelelő ásványianyag tartalmů včr folyik az izmokba akkor az agy álltal bitokolt elektromos kapcsolási jelet nem tudja hovaküldeni.

Az[ oldal elejčre]

10. Mičrt különbözik ez a terápia?
Ez az eljárás közvetlen helyreállětás, nem pusztán csak "igazgató" a paciensek számára.

A gyakorlati techikâk nem közvetlenűl az izmokra dolgoznak. Helyette utánozza a szabályos lčgzőmozgást ůgy, hogy a tüdőbe szelěden nyomott levegőt čs včrt bentartjuk a hasban čs a mellkasban. Ez a folyamat mereven elősegěti a belső izmok alakulását čs e mellett fentartjuk a kapcsolat tevčkenysčget amit a včr lát el.

Ezen az ůton lehetsčges, hogy visszaadjuk a gyenge izmok normálissá valň fejlődčsčt a lčgzőizmok között, valamint a csigojŕk čs a gerinc normális működčsčt. A szabályos eljárás következtčben a felsőhas, medence valamint a hasizom szabályos helyen valň kialakulása következtčben a szabályos mozgás lehetsčgesč válik.

Az[ oldal tetejčre]

11. Igen van a Bradford Egyetem Fizikai Gyňgykezelčsi Osztály. 3 čvig tudomânyosan vizsgálja a terápiát. Az eredmčnyeket čvente kiadja.

Az[ oldal tetejčre]

12. Mi törtčnik az Advance-on?
A csalŕdok gyerekekkel lŕtogatnak a klinikŕra.A szülők diŕkokkŕ vŕlnak čs minden alapvetőt megtanulnak ami a terŕpiŕs gyakorlatok gyňgyětň hatŕsŕt elősegěti a beteg családtagon.Ezeket megtanůlva majd otthon včgzik. A gyakorlatok álltalában 3 ňra, heti 5 alkalommal. Majd minden 3-dik hňnapban visszalátogatnak. Az atmoszfčra meleg, barátsággal felszentelt, hogy a tanulás minnčl könnyebb legyen.

Az[ oldal tetejčre]

13. Hogyan regisztrŕlhatja nŕlunk magŕt?
Hěvja Madár Jánost a +44 (0) 1342 311137-es telefonszámon vagy e-mailt küldjön a jones123@mailbox.hu cěmre.

Az[ oldal tetejčre]

Szükséges Mező


-a kérdés
Teljes Név:
*
Cím:
 
Város/ Város:
Megye/ Állapot:
Irányětňszŕm:
Ország:
*
elektronikus levél
*
Tel:
hogyan tett ön hall rólunk?
   
 
 

Mi az NRT?


Folytatŕs...      

 
Szerzői jog advancecentre.org.uk Feltételek